Top posting users this month

Latest topics
» Thư Viện 3D Max:
by huongmai 11/6/2014, 10:39 pm

» tiêu chuẩn xây dựng resort
by Ben Trần 12/11/2013, 2:05 pm

» Evermotion Archmodels
by nghiepbalie 7/10/2013, 10:07 pm

» bố cục không gian 1
by dangquang 20/9/2013, 1:17 pm

» Bài giảng Quy hoạch giao thông
by dangquang 15/5/2013, 12:56 pm

» GS. Kts. Hoàng Đạo Kính
by dangquang 23/3/2013, 8:12 pm

» Kts. Nguyễn Thanh Hà
by dangquang 23/3/2013, 8:09 pm

» !!!!!!!!!!!!!!!!!!
by dangquang 23/3/2013, 8:08 pm

» Ebook cho mọi người
by dangquang 18/3/2013, 6:30 pm

» Đồ án tốt nghiệp KTS Đoàn Ngọc Hiệp 93-98 xuất sắc
by chiaki 15/3/2013, 10:25 pm

» Kịch bản biến đổi khí hậu
by dangquang 15/3/2013, 8:16 am

» Nói chuyện đô thị với KTS. Hoàng Hữu Phê
by dangquang 15/3/2013, 8:13 am

» Các bài về khu nghỉ dưỡng đây
by dangquang 14/3/2013, 11:07 pm

» Quản lý đô thị: 10 chuẩn mực vàng
by chiaki 20/2/2013, 10:00 pm

» Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố (TPHCM)
by dangquang 8/2/2013, 10:50 pm

» Sẽ có thêm 100 cao ốc tại trung tâm TP HCM
by dangquang 8/2/2013, 10:42 pm

» Architect of the Year 2012 / Kiến trúc sư của năm 2012
by dangquang 8/2/2013, 10:20 pm

» Đồ án tốt nghiệp QHDT
by Admin 5/1/2013, 12:03 pm

» Bài giảng Kinh tế ĐT của thầy Bạch Anh Tuấn
by Admin 5/1/2013, 9:36 am

» Bài đọc tham khảo Kinh tế ĐT của cô Lan
by Admin 5/1/2013, 9:28 am

» Nhiều ý tưởng mới về kiến trúc đô thị Huế
by dangquang 4/1/2013, 4:34 pm

» Tản mạn danh ngôn kts
by dangquang 13/12/2012, 11:42 pm

» Đồ án thư viện 1- Hồng
by coc 24/11/2012, 11:32 pm

» Giải thưởng Ý tưởng Thiết kế “Nếu” 2012
by dangquang 14/11/2012, 10:02 pm

» Cuộc thi thiết kế Logo đảo Phú Quốc
by dangquang 14/11/2012, 9:44 pm

Đăng Nhập

Quên mật khẩu


Thông tin các dự án bảo tồn Rocky Mountains Canada

Go down

Thông tin các dự án bảo tồn Rocky Mountains Canada

Bài gửi  coc on 14/5/2012, 1:17 am

TRAING: [You must be registered and logged in to see this link.]
BÀI:
Conservation Issues and News in the Canadian Rockies

The latest conservation news can be found on my Canadian Wildlife and Nature Photography blog:

Cougar Conservation in British Columbia and Alberta - Feb 15, 2009

Following is a list of Banff, Canmore, Albertan and Canadian organizations that I support and/or regularly donate images to either free of charge or at reduced rates. These are all wonderful organizations and projects, many of which are focused on my backyard in the Canadian Rocky Mountains. Please take the time to visit their websites and if you can, make a donation to support their work in conservation in Canada and abroad.

Yellowstone to Yukon Conservation Initiative (Y2Y)

. . . people working together to maintain and restore the unique natural heritage of the Yellowstone to Yukon region.

Combining science and stewardship, Y2Y seeks to ensure that the world- renowned wilderness, wildlife, native plants, and natural processes of the Yellowstone to Yukon region continue to function as an interconnected web of life, capable of supporting all of the natural and human communities that reside within it, for now and for future generations. For more on Y2Y, please visit their website at [You must be registered and logged in to see this link.]
The Y2Y Conservation Initiative holds a very special place in my heart because I not only live in the Y2Y corridor, but also work and play (my photography and recreation) in it. I value the efforts that this organization makes because I feel it is extremely important that we ensure grizzly bears and other large predators have viable travel corridors connecting wilderness areas in the region to maintain genetic diversity.

Being Caribou
Karsten Heuer and Leanne Allison's epic adventure with barrenground caribou

April 8, 2003: Karsten Heuer + Leanne Allison left the remote community of Old Crow, Yukon, to join the Porcupine Caribou Herd on their epic life journey. For 5 months the Canadians migrated on foot with the 123,000-member herd from wintering to calving grounds in Alaska's Arctic National Wildlife Refuge, and back again � 1500km across snow and tundra. They completed their journey on Sept. 8, 2003 and headed straight to Washington, DC to tell politicians + activists what they found.

Learn more about Being Caribou and why it's still a very relevant issue in 2008 at [You must be registered and logged in to see this link.]
I've known Karsten for almost fifteen years now and am constantly amazed at the adventures he gets himself into and the personal sacrifices he has made to get his messages out. For two incredible books that tie together conservation and adventure, pick up Being Caribou (2005) and Walking the Big Wild (2002).

CPAWS
Canadian Parks and Wilderness Society

CPAWS is Canada's pre-eminent, community-based, non-profit, wilderness protection organization.

With 13 chapters across Canada, over 30 staff, and hundreds of committed volunteers, CPAWS creates consensus for wilderness conservation by engaging Canadians, government and industry at the community level. They're also leaders in setting the agenda for wilderness conservation at the national and provincial/territorial level.

Since they were founded in 1963, CPAWS has helped to protect over 40 million hectares of Canada's most treasured wild places - an area nearly seven times the size of Nova Scotia! Learn more about CPAWS at [You must be registered and logged in to see this link.]

The Muskwa-Kechika Management Area
The Largest Wilderness in the Rocky Mountains

The Muskwa-Kechika Management Area (M-KMA), situated in north-eastern British Columbia, Canada, is an area of land designated for varying levels of protection, conservation and use (e.g. economic development, research, backcountry recreation, Alaska Highway travel). The M-KMA serves as a model for the future, enabling economic development while protecting a large, intact, and predominantly unroaded wilderness. For more on the M-KMA, please visit their website at [You must be registered and logged in to see this link.]
I made my first foray into the heart of the Muskwa-Kechika in August 2005 with Wayne Sawchuk, an original founder of the Muskwa Kechika Management Area concept. Read all about my adventures on horseback with Wayne in the Muskwa Kechika Wilderness in my Storybook Gallery.

EM GOOGLE DỊCH: (hehe)
Các vấn đề bảo tồn và Tin tức trong Rockies Canada

Tin bảo tồn mới nhất có thể được tìm thấy trên động vật hoang dã Canada của tôi và blog Nhiếp ảnh Thiên nhiên:

Cougar bảo tồn tại British Columbia và Alberta - Feb 15, 2009

Sau đây là một danh sách các Banff, Canmore, Albertan và các tổ chức của Canada mà tôi hỗ trợ và / hoặc thường xuyên đóng góp các hình ảnh hoặc là miễn phí hoặc với mức giá giảm. Đây là những tất cả các tổ chức tuyệt vời và các dự án, trong đó có nhiều tập trung vào sân sau của tôi ở dãy núi Rocky Canada. Hãy dành thời gian đến thăm trang web của họ và nếu có thể, làm cho một đóng góp để hỗ trợ công việc của họ trong việc bảo tồn ở Canada và ở nước ngoài.

Yellowstone để Sáng kiến ​​bảo tồn Yukon (Y2Y)

. . . những người làm việc cùng nhau để duy trì và khôi phục lại di sản tự nhiên độc đáo của Yellowstone khu vực Yukon.

Kết hợp khoa học và quản lý, Y2Y tìm kiếm để đảm bảo rằng vùng đất hoang dã nổi tiếng thế giới, động vật hoang dã, thực vật bản địa, và quá trình tự nhiên của Yellowstone Yukon khu vực tiếp tục hoạt động như là một trang web kết nối với nhau của cuộc sống, có khả năng hỗ trợ tất cả các cộng đồng tự nhiên và con người cư trú bên trong nó, cho bây giờ và cho các thế hệ tương lai. Đối với thêm về Y2Y, xin vui lòng truy cập trang web của họ tại [You must be registered and logged in to see this link.]
Sáng kiến ​​bảo tồn Y2Y giữ một vị trí rất đặc biệt trong trái tim của tôi bởi vì tôi không chỉ sống hành lang Y2Y, nhưng cũng làm việc và chơi (hình ảnh và giải trí của tôi) trong đó. Tôi đánh giá cao những nỗ lực mà tổ chức này bởi vì tôi cảm thấy nó là vô cùng quan trọng là chúng tôi đảm bảo những con gấu xám và các động vật ăn thịt lớn khác có khả thi hành lang du lịch kết nối các khu vực hoang dã trong khu vực để duy trì sự đa dạng di truyền.

Là Caribou
Karsten Heuer và cuộc phiêu lưu sử thi của của Leanne Allison với tuần lộc barrenground

08 Tháng Tư 2003: Karsten Heuer + Leanne Allison để lại cộng đồng từ xa Old Crow, Yukon, để tham gia Herd Caribou Porcupine trên hành trình cuộc sống hào hùng của họ. Trong 5 tháng, những người Canada di cư đi bộ với đàn 123.000 thành viên từ đông căn cứ đẻ trong Quy y quốc gia của động vật hoang dã Bắc cực Alaska, và ngược lại 1500km trên tuyết và vùng lãnh nguyên. Họ hoàn thành cuộc hành trình của họ vào ngày 8 Tháng Chín năm 2003 và đi thẳng tới Washington, DC nói với các chính trị gia hoạt động những gì họ tìm thấy.

Tìm hiểu thêm về Là Caribou và lý do tại sao nó vẫn là một vấn đề rất có liên quan trong năm 2008 tại [You must be registered and logged in to see this link.]
Tôi đã được biết đến Karsten trong gần 15 năm nay và đang không ngừng ngạc nhiên trước những cuộc phiêu lưu mà ông được chính mình và những hy sinh cá nhân, ông đã thực hiện để có được thông điệp của mình. Đối với hai cuốn sách đáng kinh ngạc kết hợp chặt chẽ bảo tồn và phiêu lưu, nhận Là Caribou (2005) và đi bộ Big the Wild (2002).

CPAWS
Công viên Canada và Hiệp hội hoang dã

CPAWS là ưu việt của Canada, cộng đồng, phi lợi nhuận, hoang dã bảo vệ tổ chức.

Với 13 chương trên khắp Canada, hơn 30 nhân viên, và hàng trăm tình nguyện viên cam kết, CPAWS tạo ra sự đồng thuận về bảo tồn hoang dã bằng cách tham gia Canada, chính phủ và ngành công nghiệp ở cấp cộng đồng. Chúng tôi cũng là nhà lãnh đạo trong việc thiết lập chương trình nghị sự cho bảo tồn hoang dã ở cấp tỉnh và quốc gia / lãnh thổ.

Kể từ khi được thành lập vào năm 1963, CPAWS đã giúp bảo vệ hơn 40 triệu ha nơi hoang dã quý giá nhất của Canada - một khu vực gần bảy lần kích thước của Nova Scotia! Tìm hiểu thêm về CPAWS tại [You must be registered and logged in to see this link.]

Quản lý Khu Muskwa-Kechika
Hoang dã lớn nhất trong dãy núi Rocky

Quản lý Khu Muskwa-Kechika (M-KMA), nằm ở phía đông bắc British Columbia, Canada, là một khu vực đất được chỉ định để thay đổi mức độ bảo tồn, bảo vệ và sử dụng (ví dụ như phát triển kinh tế, nghiên cứu, vui chơi giải trí hẻo lánh, du lịch Alaska Quốc lộ ). M-KMA phục vụ như là một mô hình cho tương lai, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế trong khi vẫn bảo vệ một vùng hoang dã lớn, còn nguyên vẹn, và chủ yếu unroaded. Để biết thêm về M-KMA, xin vui lòng truy cập trang web của họ tại [You must be registered and logged in to see this link.]
Tôi đã thực hiện bước đột phá đầu tiên của tôi vào tâm Muskwa-Kechika trong tháng 8 năm 2005 với Wayne Sawchuk, người sáng lập ban đầu của khái niệm Quản lý Khu vực Kechika Muskwa. Đọc tất cả các thông tin về cuộc phiêu lưu của tôi trên lưng ngựa với Wayne trong hoang dã Muskwa Kechika trong Bộ sưu tập Storybook của tôi.
avatar
coc
ẤU TRÙNG
ẤU TRÙNG

Tổng số bài gửi : 52
Join date : 13/02/2012

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết